Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Implementering av retningslinjer for pårørendesamarbeid ved alvorlig psykisk lidelse

Vitenskapelig tittel:

A cluster randomized study on implementation of guidelines on family involvement among patients with severe mental illnessProsjektbeskrivelse:
Målsetning: Å forbedre helsetjenestene og den psykososiale helsen til mennesker med alvorlige psykiske problemer og deres familier gjennom bedre familiesamarbeid i første- og andrelinjetjenesten. Prosjektet skal a) Kartlegge eksisterende implementering av utvalgte punkter i de nasjonale anbefalingene for familiesamarbeid ved alvorlige psykiske problemer, b) undersøke hemmere og fremmere for å implementere anbefalte tiltak, c) utforske de viktigste moralske dilemmaer og motstridende interesser knyttet til familiesamarbeid, d) forbedre implementeringen av utvalgte punkter i de nasjonale anbefalingene gjennom et omfattende implementeringsstøtteprogram, og e) undersøke om implementeringen av utvalgte sentrale elementer forbedrer utvalgte parametere for pasienter, familie og ansatte. Som metode kombinerer vi responsiv og deltakende aksjonsforskningsmetodikk med et klyngerandomisert design, kvantitativ og kvalitativ analyse, politisk økonomisk analyse og empirisk etikk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/555 Prosjektstart: 01.10.2017 Prosjektslutt: 30.09.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Reidar Pedersen


Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2018 REK sør-øst