Forskningsprosjekt


Reproduktiv helse blant papirløse migranter

Vitenskapelig tittel:
Reproductive health among undocumented migrants

Prosjektbeskrivelse:
Bakgrunn: Det finnes ikke systematisert kunnskap om papirløse som føder i Norge i dag, heller ikke om de får adekvat omsorg i forbindelse med svangerskap og fødsel. Mål: Hovedmålsettingen for dette prosjektet er å få en økt forståelse for opplevelsen av å være papirløs migrant i en usikker livssituasjon og føde barn, å finne ut om de får nødvendig tilgang til helsetjenester, og hvordan det går med mødrene og nyfødte barna etter fødsel. 3. Metode: Papirløse kvinner er ikke registrerbare i medisinsk fødselsregister. En prospektiv kohort som følger papirløse gravide fra tidlig i svangerskapet og til ca. seks uker etter fødsel vil bli etablert. Målet er å inkludere ca. 50 kvinner. Kvalitative og kvantitative data vil bli samlet inn. Hver enkelt kvinne vil bli intervjuet to til tre ganger i svangerskapet og en gang etterpå. 4. Nytteverdi og betydningen av prosjektet: Økt kunnskap om reproduktiv helse blant papirløse kvinner kan bidra til å målrette helsehjelpen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1070 Prosjektstart: 02.04.2018 Prosjektslutt: 31.03.2021

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Nanna Voldner
Forskningsansvarlig(e):  VID vitenskapelige høgskole
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norske kvinners sanitetsforening

VID vitenskapelige høgskoleForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
06.06.2018 REK sør-øst