Forskningsprosjekt


Akutt slagbehandling og rehabilitering

Vitenskapelig tittel:
Acute stroke treatment and rehabilitation

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Hensikten med prosjektet er å kartlegge forløpet til alle voksne akutte slagpasienter som har vært innlagt ved nevrologisk avdeling ved Drammen sykehus og som blitt overført til rehabilitering ved Vikersund Kurbad i perioden januar 2015 - desember 2017. Studien har et retrospektivt design og skal gjøres ved journalgjennomganger ved Drammen sykehus og Vikersund Kurbad av to nevrologer og en geriater. Kartleggingen vil omfatte ca. 300 pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/518 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kristin Evensen
Forskningsansvarlig(e):  Vikersund kurbad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Foreløping ingen ekstern finansiering Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2018 REK sør-øst