Forskningsprosjekt


Seksuell debut hos kvinner i Nord-Norge

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en undersøkelse som skal studere seksuell debut hos kvinner i Nord-Norge. Undersøkelsen blir gjennomført ved Kvinneklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Kvinner som kommer på gynekologisk poliklinikk, og de som er innlagt på gynekologisk avdeling, blir bedt om å fylle ut et anonymt spørreskjema som inneholder 10 spørsmål om deres seksuelle debut. Utfylte skjemaer vil samles i en postkasse. Resultatene skal sammenliknes med andre undersøkelser om dette temaet som er gjennomført i Norge og i utlandet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/258 Prosjektstart: 03.08.2009 Prosjektslutt: 03.08.2010

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Guillermo Rebolledo
Forskningsansvarlig(e):  UNN
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK nord