Forskningsprosjekt


Bruk av brigatinib innen et Expanded Access Program

Vitenskapelig tittel:
Use via expanded access to brigatinib - UVEA-Brig

Prosjektbeskrivelse:
Ikke-småcellet lungekræf (NSCLC) er den mest almindelige form for lungekræft og udgør ca 85% af diagnosen lungekræft. Forsøget er et registerforsøg designet til at indsamle allerede eksisterende data ved patienter der har ALK positiv, lokal fremskreden og/eller metastatisk ikke-småcellet lungekræf (NSCLC), der er eller har været i behandling med Brigatinib via EAP. Brigatininb er i godkendelses fasen. Hovedformålet med forsøget er at beskrive patienternes karakteristikum, den kliniske presentation af sygdommen, behandlings forløb og kliniske resultater hos patienter i behandling med Brigatinib. Data vil blive indsamlet via medicinsk journal og lægeundersøgelser. Der vil ikke være protokol relateret besøg eller procedure. Patienterne vil følge normal standard praksis på de individuelle hospitaler. Patienter kan delatage i forsøget uanset om de stadig er i behandling med Brigatinib eller er stoppet behandlingen blot de har været med i EAP.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/472 Prosjektstart: 28.02.2018 Prosjektslutt: 30.11.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Odd Terje Brustugun
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Levanger HF, Nord-Trøndelag Helseforetak
Vestre Viken HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Forsøget financieres af Takeda. Udkast til økonmisk aftale er vedhæftede ansøgningen. Afregningen til Investigator vil blive varetaget af Ergome på Takeda´s vegne

Ergomed PLC

26-28 Frederick Sanger Road

Surrey Research Park

Gildford GU2 7YD

Surrey

EnglandForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2018 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst