Forskningsprosjekt


Validering av CAPP ved hjelp av kortsortering

Vitenskapelig tittel:
A Card Sort Validation of the CAPP Model in a Norwegian Setting

Prosjektbeskrivelse:
CAPP (Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality) er et nytt verktøy for å kartlegge psykopatiske personlighetstrekk og mulig endring i disse. Dette prosjektet skal bidra til den pågående tidlige valideringen av CAPP-modellen, som i dag består av 33 symptomer fordelt over seks domener. Konkret ønsker studien ved hjelp av kortsorteringsmetodikk å undersøke om deltagere med ulik kjennskap til psykopati vil sortere symptomene i CAPP i de samme 6 overordnede kategoriene som CAPP-modellen postulerer. Ved å gjøre studien i gruppesettinger ønsker en også å fange opp mer kvalitative aspekter ved hvordan deltagerne forstår og organiserer CAPP symptomene. Studien blir et viktig supplement til andre paralelle utelukkende kvantitative valideringsstudier av CAPP.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2324 Prosjektstart: 30.09.2010 Prosjektslutt: 30.06.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Helge Andreas Hoff
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: phd UIB , Nivå: phd
Behandlet i REK
DatoREK
23.09.2010 REK vest