Generell forskningsbiobank


Ahus Parkinson Forskningsbiobank og Helseregister

Prosjektbeskrivelse:

Formålet med Ahus Parkinson Forskningsbiobank og Helseregister er å samle inn og å lagre ulike typer prøvematriale og opplysninger fra personer som er henvist til Nevroklinikken på Akershus universitetssykehus i forbindelse med diagnostikk og behandling av parkinsonistiske symptomer samt fra personene som kan delta som kontroll personer. Hensikten er å bruke materialet og opplysningene til senere forskning.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/443 Startdato for innsamling av materiale: 01.01.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Krisztina Kunszt Johansen
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Akershus universitetssykehus HF


Behandlet i REK
DatoREK
21.03.2018 REK sør-øst
06.06.2018 REK sør-øst
06.06.2018 REK sør-øst