Forskningsprosjekt


MS i tidlig fase; kognisjon, livskvalitet og atakkrate

Vitenskapelig tittel:
MS i tidlig fase; kognisjon, livskvalitet og atakkrate - en prospektiv kohortstudie

Prosjektbeskrivelse:
Multippel sklerose (MS) er en vanlig årsak til uførhet hos unge voksne. Dette prosjektet har et tosidig hovedmål: 1) Å kartlegge kognitiv funksjon hos nydiagnostiserte MS pasienter. 2) Å prospektivt studere endring i kognitiv og fysisk funksjon i forhold til attakrate og nevrologiske utfall. Man skal videre se på betydningen av kognitiv svikt og atakkrate for livskvalitet, se om utvikling av kognitiv svikt korrelerer med MR forandringer og kartlegge grad av psykiske symptomer ved tidlig MS.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/260 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anette Huuse Farmen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset-innlandet Lillehammer
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: ikke søkt om doktorgradsstudium, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK sør-øst