Forskningsprosjekt


Test av molekylær biomarkør ved immunbehandling av kastrasjonsresistent prostatakreft

Vitenskapelig tittel:
The investigation of the Utility of the Almac Immuno-Oncology Assay as a Molecular Biomarker for Immune Checkpoint Inhibitor Treatment in Metastatic Prostate Cancer and Analytical Validation of the Almac Immuno-Oncology Assay

Prosjektbeskrivelse:
Studien vil validere en molekylær biomarkør på immunobehandling av metastatisk kastrasjons resistent prostate kreft (mCRPC). Immuno check point inhibitorer har vist meget god effekt ved flere kreft typer. Ved prostata kreft er slik immunobehandling aktuelt ved mCRPC etter at de nye androgen receptor inhibitorene og kjemo terapi ikke lengre har effekt.Studier av mCRPC og pembrolizumab, som er det mest lovende antistoffet for inhibisjon av binding mellom PD-1 og PD-L1/L2, har vist at 3 av 10 pasienter har nytte av behandlingen. Dette nye assayet identifiserer molekylære subgrupper som kan identifiserer potensielle respondere på pembrolizumab og unngå at non-respondere får behandlingen. Assayet skal testes på parafininnstøpt vev fra pasienter der det er påvist lymfeknutemetastaser ved operasjonstidspunkt og pasienter som er døde av prostatakreft og der vi også har lagret vev fra multiple metastatiske lokalisasjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/210 Prosjektstart: 01.02.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Viktor Berge
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Almac finansierer studienForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Register og biobank for urologiske sykdommer
Register og biobank for urologiske sykdommer
Behandlet i REK
DatoREK
15.02.2018 REK sør-øst
26.04.2018 REK sør-øst