Forskningsprosjekt


Forbedret risikoklassifisering av tidlige stadier av brystkreft

Vitenskapelig tittel:
Multi-level Characterization of Ductal Carcinoma in situ to improve risk stratification and treatment options

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil bidra til bedre og mer persontilpasset behandling av denne pasientgruppen, og vil etter all sannsynlighet redusere unødvendig behandling av kvinner med ufarlige svulster. Vi vil analysere vevsprøver fra duktalt karsinom in situ (DCIS), som kan være et forstadie til brystkreft. Pasienter som diagnostiseres med DCIS har noe økt risiko for brystkreft. Ved bruk av molekylærbiologiske metoder ønsker vi å øke forståselsen av hvordan brystkreft utvikles, samt finne markører for hvilke DCIS som har liten risiko for å utvikles videre til kreft. Allerede innsamlede vevsprøver fra DCIS-pasienter deltagende i studien "Tematisk forskningsområde for brystkreft" (REK 2016/433) vil bli analysert for å kartlegge molekylære endringer på DNA-, RNA- og proteinnivå. Dette vil gi oss mulighet til å finne markører som kan forutsi hvilke forstadier som vil utvikle seg videre til mer aggressiv kreftsykdom, men også hvilke svulster som er ufarlige og ikke vil gi ytterlige sykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/657 Prosjektstart: 01.01.2019 Prosjektslutt: 31.12.2056

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Therese Sørlie
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Seksjon for Kreftgenetikk, Institutt for Kreftforskning, OUS, samt av eksterne kilder som bl.a. fra HSØ, Forskningsrådet og Kreftforeningen.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Tematisk forskningsområde brystkreft
Tematisk forskningsområde for brystkreft
Behandlet i REK
DatoREK
09.05.2019 REK sør-øst