Generell forskningsbiobank


Mikromatrise teknologi innen feto-maternell patologi.

Prosjektbeskrivelse:
Indentifisere gener som kan ha en rolle for utvikling av svangerskapsforgiftning, fosterveksthemming og spontan abort.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2058

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Ganesh Acharya
Forskningsansvarlig(e):  UNN


Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2010 REK nord