Forskningsprosjekt


Sykehuspåført infeksjon etter injeksjon av medikament i øyet.

Vitenskapelig tittel:
Endophthalmitis outbreak after intravitreal injection - one-year outcome

Prosjektbeskrivelse:
Studien er lagt opp til å følge 6 pasienter med nosokomial endoftalmitt etter intravitreal injeksjon av aflibercept. Studien vil demonstrere sykdomsforløpet hos forskjellige pasienter infisert med samme mkrobiologisk agens. Utfallet vil måles i morbiditet og endelig synsstyrke (final visual outcome). I tillegg vil en hendelsesanalyse gi beskrivelse av forholdene som førte til hendelsen samtidig være et ledd i kvalitetssikringen av videre behandling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/2497 Prosjektstart: 01.11.2017 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Agni Malmin
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjekt er p.t. ansatt i D-stilling/forskningsstilling ved Øyeavdelingen, Stavanger universitetssykehus. Det er også søkt om forskningsmidler fra Helse Vest.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: D-stilling/forskningsstilling for lege. Søkt Ph.D., Nivå: Spesialisstutdanning/ Ph.D.
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2018 REK vest