Forskningsprosjekt


Tretthet etter traumatisk hjerneskade

Vitenskapelig tittel:
Development of persistent fatigue after moderate and severe Traumatic Brain Injury (TBI), and in a non-clinical twin sample – exploration of general and injury-specific mechanisms.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å øke forståelsen av hvilke biologiske, kognitive og psykologiske faktorer som er assosiert med vedvarende fatigue, eller tretthet, i et representativt utvalg personer med moderat og alvorlig traumatisk hjerneskade (TBI). Denne PhD-studien vil beskrive forekomst og alvorlighetsgrad av vedvarende fatigue, samt utforske kliniske subgrupper der generelle og TBI-spesifikke mekanismer kan være involvert i ulike kliniske forløpsformer. Det skal innhentes samtykke fra 130 pasienter som er voksne mellom 18 og 65 år og innlagt på nevrokirurgisk avdeling med TBI. Det samles inn en stor mengde data om helseopplysninger om skadens alvorlighetsgrad, billeddiagnostiske funn, blodprøver og sykehistorie fra journal ved innleggelse på OUS, Ullevål. Nye helseopplysninger samles inn med hjelp av egenrapportering av symptomer, helse og funksjon, nevropsykologisk undersøkelse, blodprøver av leverfunksjon, vitaminer, stoffskifte og hypofysehormoner. Blodprøvene registreres i pasientens journal. Primært endepunkt er skåre på Fatigue Severity Scale. Resultatene av studien angis å kunne fasilitere utvikling av fremtidige intervensjonsstudier.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/144 Prosjektstart: 01.03.2018 Prosjektslutt: 01.03.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Marianne Løvstad
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres gjennom tildelte midler fra Extrastiftelsen (prosjektnummer 2018/202360).Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
13.02.2018 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst