Forskningsprosjekt


Helseinformasjon for pasienter i dialyse som står på venteliste for nyretransplantasjon.

Vitenskapelig tittel:
Intervening on health literacy and conceptualizing knowledge translation in the context renal recipients: a feasibility and pilot study

Prosjektbeskrivelse:
Hensikt: å studere nytten av en Health literacy (HL) intervensjon for pasienter i dialysebehandling på venteliste for nyretransplantasjon. Forskning viser at pasientene har behov for mer kunnskap om rollen som ansvarlig kunnskapsaktør i forkant av transplantasjone. Intervensjon: - En times motiverende samtale (MI) pr pasient ledet av sykepleier på dialyseavdelingen ved Ullevål sykehus. MI er en rådgivende samtaleteknikk for å oppnå en konstruktiv dialog om endring, motivasjon og mestring. - Film (ca 5 min.) som illustrerer et realistisk transplantasjonsforløp ved Rikshospitalet. Filmen kan ses av pasientene når de vil, og så ofte de vil. Utvalg: 20 pasienter, 4 sykepleiere. Metode pasienter: -spørreskjema om HL og kunnskap om nyretransplantasjon v baseline, så 6 uker, 3 - og 6 måneder etter intervensjon -dybdeintervju av pasientene 4 måneder etter intervensjon - observasjonsstudie av MI samtalene Sykepleiere: dybdeintervju etter MI-samtalene, sykepl.inngår også i observasjonstudien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2224 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Marit Helen Andersen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektets del 1 og 2 er finansiert avv Extrastiftelsen (PhD-stipend). Pr idag er det ingen eksternne finansieringskilder for delstudien det her søkes om. Det skal derfor søkes Landsforeningen for nyresyke og transplanterte (LNT) om finansiell støtte ( inntil 140 000 NKR) m søknadsfrist 15. 11.17. Til nå har prosjektet vært planlagt og driftet med ressurser gjort tilgjengelig fra OUS, UiO og UiS.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst