Generell forskningsbiobank


Hidrosadenitt

Prosjektbeskrivelse:

Studier på etiopatogenetiske, inflammatoriske og mekanistiske forhold ved hidradenitis suppurativa (HS).

Seksjon for hudsykdommer ved NEHR-avd (NOR-klinikken) på UNN har hatt behandling og forskning på HS som satsningsområde i flere år. Et nordisk kvalitetsregister (HISREG) for behandling av tilstanden er etablert og styres fra Tromsø. Dette er landets eneste behandlingsregister for noen hudsykdom, og det teller pr nå over 1000 pasienter. Det er også verdens største behandlingsregister for tilstanden.
Videre har avdelingen pågående både kliniske studier og translasjonsforskningsprosjekter.

Formålet er å samle innsamling av biologisk materiale knyttet til HS-forskning i en felles forskningsbiobank, samt inkludering av biologisk materiale i eksisterende biobank knyttet til prosjekt REK 2013/1457 til denne nye biobanken.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2246 Startdato for innsamling av materiale: 01.11.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Øystein Grimstad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Finansieringskilder: NEHR-Hud, UNN


Behandlet i REK
DatoREK
23.11.2017 REK nord