Forskningsprosjekt


Kvalitetsforbedring ved vakuumforløsning etter et strukturert opplæringsprogram

Vitenskapelig tittel:
Improvement in quality of vacuum assisted deliveries following a structured, simulation based training program

Prosjektbeskrivelse:
Kan strukturert opplæring på simulator/manekeng forbedre kvaliteten ved vakuumforløsning i fødsel? Basale kunnskaper som anatomi og fødselsmekanikk er ikke god nok hos fødselshjelpere i dag. Dette kan være medvirkende årsak til unødvendige keisersnitt og traumatiske fødselsopplevelser for kvinnen og hennes partner. Nøyaktig angivelse av fosterhodets posisjon og stasjon i bekkenet samt optimal kommunikasjon med pasienten er avgjørende for en trygg forløsning for mor og barn. Vi har laget et strukturert treningsopplegg for leger for vakumforløsning og vil teste effekten ved hjelp av et validert scoringsskjema og statistisk prosesskontroll. Vi vil utføre en ultralyd av kvinnen før forløsning for å se på nøyaktigheten av legens diagnostiskk. Vi vil også studere kvinnens tilfredshet med fødselsopplevelsen ved hjelp av to validerte spørreskjema. Dersom vi kan vise forbedring, planlegges denne opplæringen implementert som en del av den nye spesialistutdanningen i fødselshjelp.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/176 Prosjektstart: 18.01.2018 Prosjektslutt: 15.08.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne Flem Jacobsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Oslo, klinisk stipendiatstilling i 5 år, oppstart 15/8-2017.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
01.02.2018 REK nord