Forskningsprosjekt


Prospektiv individualisering av kontrastdose ved CT angiografi av koronarkar

Vitenskapelig tittel:
Individualizing dose of contrast medium administered during coronary CT angiography based on cardiac output calculated from test-bolus: Achieving diagnostically acceptable contrast enhancement with lowest possible contrast medium dose.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å oppnå god kontrastladning i blodårene uten å gi mer kontrast enn nødvendig i en CT-undersøkelse av hjertet. Prosjektgruppen vil bruke pasientdata og matematiske modeller for å optimalisere kontrastmengden som gis. Normalt blir dette gjort ved hjelp av en forundersøkelse der det gis en liten dose kontrast, såkalt test-bolus. Prosjektet er delt i to deler (første del som tar for seg validering av modellen, og andre del som tar for seg individualisering av kontrast). Det tas sikte på å inkludere ca. 40 pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1728 Prosjektstart: 30.10.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Alf Inge Larsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder er finansiert via institusjonen: 50% permittert med lønn med henblikk på forskning ("D-stilling").Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin (Radiologi), Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK vest
10.01.2018 REK vest