Forskningsprosjekt


Metabolsk syndrom i ei fleretnisk befolkning i Nord Norge- SAMINOR undersøkelsen

Vitenskapelig tittel:
Metabolic syndrome in a multi-ethnic population in Northern Norway – The SAMINOR Study.

Prosjektbeskrivelse:
Gjeldende prosjekt vil bruke data fra SAMINOR1 (2003-2004) og SAMINOR 2 klinisk del (2012-2014). Tidligere publikasjoner fra SAMINOR viser en stor utbredelse av uheldige helseparametre som for eksempel fedme. Kroniske livsstilssykdommer som type 2-diabetes er også svært utbredt både i den samiske og norske befolkningen i SAMINOR-kommunene. Metabolsk syndrom sees på som en premorbid tilstand som gir økt livstidsrisiko for kroniske sykdommer, og som gir nyttig informasjon om helse i et langtidsperspektiv. Syndromet er assosiert med økt risiko for total mortalitet. Vi undersøke om individer fra SAMINOR 1 med metabolsk syndrom har økt mortalitet ved å koble mot data fra Dødsårsaksregisteret. I de internasjonale kriteriene for metabolsk syndrom er grensen for midjemål ulik for ulike etniske grupper, ettersom metabolske risikofaktorer er vist å øke ved varierende grad av abdominal fedme i ulike etniske grupperinger. Prosjektet gir informasjon om syndromet hos samer og ikke-samer
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1974 Prosjektstart: 01.10.2017 Prosjektslutt: 31.01.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ann Ragnhild Broderstad
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søkt midler fra helse NordForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD studium, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
SAMINOR
Behandlet i REK
DatoREK
12.10.2017 REK nord
23.05.2019 REK nord