Forskningsprosjekt


Endringer i arterielle blodgassverdier etter inntak av oksygenberiket vann; En pilot studie

Vitenskapelig tittel:
Changes in arterial blood gases following ingestion of highly oxygenated mineral water in a healthy volunteer: A pilot case study

Prosjektbeskrivelse:
Det finnes kommersielt tilgjengelig oksygenberiket mineralvann. Vi vil undersøke hvorvidt oksygen fra vannet som inntas via munn og ned i magesekk/tarmer gir utslag på arterielle blodgassanalyser, som f.eks. oksygennivå i blodet, de nærmeste 2 timene etter inntaket. En frisk forsøksperson skal drikke 500 ml av oksygenberiket vann i løpet av 1-2 minutter. Vannet er godkjent av Næringsmiddelverket. Analyser av blodgasser tatt før og de første 1-2 timene etter inntaket vil gjøres. Forsøkspersonen vil være i hvile under prøvetakningene, ha en kanyle inn i blodåren (a. radialis) slik at man lett kan ta gjentatte blodprøver. Dersom det ved første gangs undersøkelse viser seg at man finner en tydelig økning av arterielt oxygennivå vil prosjektet innebære en gjentatt undersøkelse etter ca. 3-4 uker hvor man i tillegg vil ha EKG-monitorering samt måle oksygenmetning ved pulsklype på fingeren, samt klistremerke-elektroder på begge lår for å måle oksygenmetningen i lårmuskulaturen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1919 Prosjektstart: 09.10.2017 Prosjektslutt: 30.11.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Espen Lindholm
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Interne forskningsmidler ved Sykehuset i Vestfold. Utgiftene vil være minimale og dekkes over ordinært budsjett.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn

Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst