Forskningsprosjekt


Eurosjokk 2020 - en internasjonal randomisert multisenterstudie av ECMO behandling ved kardiogent sjokk

Vitenskapelig tittel:
Euro Shock 2020 - an international randomized multicenter study of ECMO-treatment in cardiogenic shock (ECMO; extracorporeal membrane oxygenation)

Prosjektbeskrivelse:
Akutt hjertesvikt etter hjerteinfarkt er en tilstand som fremdeles har omkring 50% dødelighet. Det søkes derfor etter nye behandlingsformer som både kan hindre den store dødeligheten akutt og som kan hindre at pasienter får kronisk hjertesvikt etter sitt infarkt. I dette prosjektet planlegger vi en multisenter internasjonal studie som skal undersøke om bruk av avlastende hjertepumpe (ECMO - ekstrakorporal membranoksygenering) i den akutte fasen kan hindre død og utvikling av kronisk hjertesvikt. Studien er en internasjonal multisenterstudie ledet fra University of Leicester, Endland. Planen er å randomisere 428 pasienter til henholdsvis dagens etablerte behandling (basert på utblokking av tette kransårer til hjertet) og etablert behandling pluss ECMO. Mål på terapieffekt vil være dødelighet etter 1 år og/eller ny sykehusinnleggelse for hjertesvikt.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2239 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Truls Myrmel
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er innvilget EU-støtte ("Euro Shock 2020")Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
23.11.2017 REK nord