Forskningsprosjekt


Akershus Søvnapné Prosjekt II

Vitenskapelig tittel:
Akershus Sleep Apnea Project II

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har som hovedmål å undersøke betydningen av søvnrelaterte, biologiske markører for sunn aldring. De biologiske markørene ble samlet inn hos 535 deltaker i studien "Gråsonepasienten-epidemiologi ved søvnsykdom", reknr 2011/2421. Akershus Søvnapné prosjekt II er en kohortstudie. Det betyr at biologiske markører samlet inn i 2006-2008 vil bli relatert til biologiske markører samlet inn i dag. Markører som før studiestart er definerte som utkomme er dødelighet, livskvalitet, kognitiv funksjon og kardiovaskulær sykelighet. Det vil bli samlet inn ytterligere biologisk materiale, inkludert vekt, høyde, blodtrykk, puls, EKG, materiale til genetiske analyser, nye blodprøver, nye spørreskjemadata, søvndagbøker og aktivitetsmålinger. Det planlegges en tilleggsstudie av effekten av selvhjelpsbøker på opplevd søvn og dagfunksjon. Alle deltakere i studien vil motta enten boken "Bedre Søvn" skrevet av Bjørn Bjorvatn, eller boken "Sov Godt" skrevet av prosjektlederen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2161 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Harald Hrubos-Strøm
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Resterende midler bevilget til "Gråsonepasienten-epidemiologi ved søvnsykdom". Det er søkt om støtte fra Helse Sør-Øst regionalt HF og det vil søkes om ytterligere finansiering ved behov.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgradsnivå
Materiale fra biobank:
Gråsonepasienten -epidemiologi ved søvnsykdom
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2017 REK sør-øst