Forskningsprosjekt


VEKSTFAKTORERS BETYDNING FOR UTVIKLING AV AUTISME

Vitenskapelig tittel:
BRAIN DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR AND AUTISM SPECTRUM DISORDERS

Prosjektbeskrivelse:
Autismespekter forstyrrelsene (PDD) er nevrologiske tilstander som starter i barnealder. Årsakene er sammensatte, men det er sannsynlig at ”Brain Derived Neutrofic Factor” (BDNF) er en del av årsaken. Dette er et protein som spiller en viktig rolle i dannelsen av synapsene i hjernen. En teori er at autisme kommer av genetisk forstyrrelse i BDNF-systemet. Formålet med prosjektet er å undersøke hvilken rolle BDNF har for pasienter med PDD. Målet er å karakterisere underliggende sykdomsmekanismer, med den hensikt å bidra til fremtidig behandling. Videre vil man undersøke BDNF protein i serum, og korrelere dette opp til kliniske parametre, man vil undersøke en genetisk variant hos alle pasientene (V66M) SNP hvor det tidligere er funnet avvik hos PDD pasienter, og man vil sekvensere hele BDNF genet hos de pasienter som har avvikende BDNF nivå, for å identifisere nye genetiske markører for PDD.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2557 Prosjektstart: 01.11.2010 Prosjektslutt: 30.04.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Vesna Bryn
Forskningsansvarlig(e):  Mor-Barn klinikken. Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Autismeprosjektet
Behandlet i REK
DatoREK
28.10.2010 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst