Forskningsprosjekt


Preeklampsi, gestasjonsdiabetes og senere risiko for hjerte-karsykdom - Kvinners kunnskap og motivasjon for varige livsstilsendringer undersøkt ved fokusgruppeintervju

Vitenskapelig tittel:
Pre-eclampsia, gestational diabetes and further risk of cardiovascular disease. Knowledge and motivation of women during lifestyle changes following a focus group study.

Prosjektbeskrivelse:
Senere års forskning har vist en klar sammenheng mellom preeklampsi, gestasjonsdiabetes og senere økt risiko for hjerte-karsykdom. Denne studien vil gi ny informasjon om hvilken kunnskap kvinner har om egen forhøyet risiko for hjerte-karsykdom og hvilken motivasjon de har for varig livsstilsendringer. Vi ønsker i tillegg informasjon om hvordan kvinnene har erfart sykdom, behandling og oppfølging. Hvilke barriererde de har for å gjøre livsstilsendringer og hvilken hjelp og støtte de ønsker fra helsetjenesten? Spørsmålene studien søker svar på gir ny kunnskap som kan brukes til å forbedre oppfølgingen av denne pasientgruppen. Forebygging basert på kvinnenes egne ønsker kan være mer kostnadseffektivt for samfunnet. Studien bruker et eksplorativt, beskrivende design. Metoden er fokusguppeintervju.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1219 Prosjektstart: 28.08.2017 Prosjektslutt: 15.09.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hege Selnes Haugdahl
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nord-Trøndelag HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om interne forskningsmidler fra Helse Nord-Trøndelag for ferdigstillelse av mastergradsprosjekt. Gyn/Føde avdelingen ved Sykehuset Levanger bidrar med permisjon med lønn i tilknytning til undervisning ved Høgskolen i Sør-Øst Norge. HNT dekker utgifter til reise og opphold for å delta på samlinger knyttet til undervisning. Det gis permisjon med lønn før innlevering av masteroppgave og i tilknytning til eksamen. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i jordmorfag, Nivå: Masterstudiet
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2017 REK midt
27.10.2017 REK midt
22.08.2018 REK midt