Forskningsprosjekt


Mikrodilayse for å oppdage anastomoselekkasje etter rektal kirurgi

Vitenskapelig tittel:
PERITONEAL MICRODIALYSIS- EARLY DETECTION OF ANASTOMOTIC LEAKAGE AFTER LOW ANTERIOR RESECTION OF THE RECTUM

Prosjektbeskrivelse:
Endetarmskreft er den 3. vanligste kreftform i vestlige verden. I Norge gjøres 1300 endetarmsoperasjoner pga dette. Ca 10% vil få en lekkasje i skjøten av tarmen som vil gi smerter & feber. Dødeligheten er høy, ca 30%. Sen diagnostikk medfører langvarig oppholdstid på sykehus og betydelig sykelighet og permanent stomi (pose på magen). Vi ønsker å legge inn et tynt plastkateter (mikrodialysekateter) nær operasjonsområdet i buken. I dette kateteret gjør vi mikrodialyse slik at stoffer som melkesyre og pyruvat fra tarmskjøteområdet kan analyseres. Hvis en pasient har tarmlekkasje vil melkesyre- og pyruvatveriene være annerledes enn hos pasienter som ikke har lekkasje. Vi tror at å analysere mikrodialysevæsken slik kan oppdage lekkasje i tarmen på et tidlig tidspunkt før situasjonen blir alvorlig. I dag finner man sjeldent ut at det er lekkasje før pasienten blir ordentlig allment syk. Studien er en observasjonsstudie der mikrodialyseverdiene ikke skal danne grunnlag for intervensjon
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1306 Prosjektstart: 27.11.2017 Prosjektslutt: 27.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Espen Lindholm
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Foreløpig finansieres det ved interne midler fra Anestesiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold. Vi skal søke interne midler på sykehuset samt Helse-Sørøst midler, evt legater. Noe finansiering via Tor Inge Tønnessens forskningsgruppe kan bli aktuelt.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Mikrodilayse for å oppdage anastomoselekkasje etter rektal kirurgi
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2017 REK sør-øst