Forskningsprosjekt


ICON: Utprøvning av behandling mot brystkreft med kjemoterapi sammenliknet med behandling med kjemoterapi i kombinasjon med immunterapi

Vitenskapelig tittel:
ICON CA209-9FN: A randomized phase IIb study evaluating immunogenic chemotherapy combined with ipilimumab and nivolumab in patients with luminal B breast cancer

Prosjektbeskrivelse:
Immunterapi mot kreft har gitt store behandlingsfremskritt. Antistoff som blokkerer en viktig bremsemekanisme i immunsystemet, PD-L1, har vist seg særlig effektive. Det er også oppdaget at cellegift benytter immunapparatet som en usynlig hjelpende hånd. Enkelte typer cellegift alarmerer immunsystemet samtidig som de dreper svulstceller og gir en vaksineeffekt. I denne studien vil vi kombinere immunstimulerende cellegift med et antistoff mot PD-L1. Dermed vil vi oppnå en effektiv immunrespons. Dette vil være en persontilpasset respons, rettet mot hele repertoaret av kreftpeptider som finnes i hver enkelt svulst. Studien skal gjøres i pasienter som har typen luminal B brystkreft med spredning. Disse pasientene har ingen gode behandlingsalternativer. Vi vil sammenligne effekt og bivirkninger hos pasienter som får bare cellegift, med pasienter som får både cellegift og antistoff. I tillegg legger vi opp til et forskingsprogram for å finne ut hvordan behandlingen kan videreutvikles.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1283 EudraCT-nummer: 2017-000220-10 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 01.09.2035

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jon Amund Kyte
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Sørlandet sykehus HF
St. Olavs Hospital HF
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

OUS har ved prosjketleder sendt en søknad med protokollidè til BMS. Studien ble godkjent og BMS bidrar med gratis legemiddel (ipilimumab+nivolumab), samt et tilleggsbidrag for studieprosedyrer, til prosjektet. Det planlegges sendt søknad til flere kilder om økonomisk støtte til studien (Helse Sør-Øst, KLINBEFORSK).Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Diagnostisk biobank, Patologisk anatomisk avdeling, Ullevål
. Diagnosebiobanken ved avdeling for patologi, Rikshospitalet-Radiumhospitalet
Generell tumorbank,Radiumhospitalet
Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst