Forskningsprosjekt


Forekomst av demens i Nord-Trøndelag

Vitenskapelig tittel:
The prevalence of dementia in the county of Nord-Trøndelag

Prosjektbeskrivelse:
Som del av demensplan 2020 skal det lages presise estimater for demensforekomst i Norge. Aldring og helse har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre undersøkelsen, som gjøres i rammen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-4). Personer i Nord-Trøndelag, som er 70 år eller eldre vil bli kartlagt for kognitiv svikt og demens. Dette skjer ved bruk av kognitive tester og intervju med deltaker eller med personale for personer innlagt i sykehjem. Undersøkelsen skjer på teststasjon, i hjemmet eller på sykehjem. For dem som skårer under en terskelverdi på kognitive tester eller oppgir vesentlig subjektiv kognitiv svikt, gjøres det et standardisert intervju med pårørende. På bakgrunn av undersøkelsen vil vi kunne dele inn deltakerne i kategoriene ingen kognitiv svikt, mild kognitiv svikt og demens, samt subklassifisere i de vanligste demensformene. Forekomsttall for gruppen under 70 år hentes fra en annen pågående undersøkelse, ikke omfattet av denne søknaden.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1920 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 05.06.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Selbæk
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Prosjektleder og prosjektmedarbeidere er ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk fakultet, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst