Forskningsprosjekt


Kneproteseoperasjoner - Screening av pasienter og behandlingsresultater

Vitenskapelig tittel:
Screening patients for total knee arthroplasty and testing a multidisciplinary intervention to improve outcomes (The MULTIKNEE trial)

Prosjektbeskrivelse:
Årlig opereres omlag 5400 med total kneprotese (TKP) for å lindre smerte hos pasienter med kneartrose, men 20% har kroniske smerter ett år etter inngrepet. Dette prosjektet består av to studier. Studie 1: Hensikten er å utvikle et klinisk screeningsverktøy som identifiserer pasienter med høy risiko for kroniske smerter etter TKP. En rekke spørsmål fra validerte spørreskjema med potensiale til å fange opp risikofaktorer for kroniske smerter vil bli testet ut blant pasienter og ortopeder. Basert på svarene vil listen revideres og prøves ut i en longitudinell studie blant 200 TKP-pasienter. Studie 2 vil teste effekten av fysioterapi og mental trening i kombinasjon, som et tillegg til og som erstatning for TKP i en tre-armet randomisert studie. Totalt 210 pasienter på venteliste for TKP vil bli inkludert i studien fra fire sykehus/helseregioner i Norge. Resultatmålet vil være smerte, funksjon og livskvalitet. Pasientene vil bli fulgt opp i to år med gjentatte målinger.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/968 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 30.06.2037

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Anners Lerdal
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Lovisenberg Diakonale Sykehus garanterer for ph.d.-stipeidat i studie 1 og postdoktor i studie 2.  Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag/medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
07.06.2017 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst