Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Modellering av pasientflyt gjennom kommunale akutte døgnenheter i Sør-Øst Norge

Vitenskapelig tittel:

Modelling Patient Flows through Municipal Acute Units in South-Eastern NorwayProsjektbeskrivelse:
Alle kommuner skulle ha tilgang til kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp (KAD) innen 1. januar 2016. Formålet er å avlaste sykehusene ved å legge inn noen grupper pasienter på KAD, istedenfor på sykehus, uten å gå på bekostning av kvalitet og pasientsikkerhet. Riksrevisjon har påpekt at bruken og kostnadseffektivitet av KAD enheter kan forbedres og bør evalueres. Prosjektet vårt skal definere og modellere drivere som påvirker pasientstrømmer gjennom KAD, for å kunne identifisere områder for forbedring og effektivisering av tilbudet. Vi skal bruke pasient administrative data fra 9 KAD og 4 helseforetak i Oslo og Akershus. Vi skal bruke soft systems methodology (SMM) og discrete-event simulation (DES) for å utvikle simuleringsmodeller av pasientstrømmer. Vi ønsker at vår forskning kan brukes av ansatte, ledere og beslutningstakere som et rammeverk for forbedring og optimalisering av KAD.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/997 Prosjektstart: 27.04.2017 Prosjektslutt: 28.04.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Fredrik Dahl
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF


Behandlet i REK
DatoREK
07.06.2017 REK sør-øst
25.04.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst