Forskningsprosjekt


Laparoscopic lavage vs. primary resection as treatment for perforated diverticulitis

Vitenskapelig tittel:
Laparoscopic lavage v.s.Hartmann`s procedure as primary treatment for perforated diverticulitis (Scandinavian Diverticulitis Trial (SCANDIV))

Prosjektbeskrivelse:
Hartmann`s operasjon er per i dag standard behandling ved perforasjon av colondivertikler (utposninger i tykktarm). Det er beskrevet mortalitet rundt 20 % og høy morbiditet knyttet til denne operasjonen. Nylig publiserte studier der behandlingen har vært laparoskopisk skylling (lavage) av bukhulen og innleggelse av dren, viser til mortalitet under 5 % og lav morbiditet. I studien skal man sammenligne disse metodene. Dette er en multisenter, randomisert studie hvor man skal undersøke eventuell for å se om det er forskjell i mortalitet og morbiditet. 150 pasienter skal inkluderes, hvorav 100 i Norge.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/177 Prosjektstart: 19.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Tom Øresland
Forskningsansvarlig(e):  UIO
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2009 REK sør-øst
07.03.2013 REK sør-øst
18.04.2013 REK sør-øst
16.09.2015 REK sør-øst
25.11.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst