Forskningsprosjekt


Alvorlige skader hos barn i Finnmark

Vitenskapelig tittel:
Alvorlige skader hos barn i Finnmark. Et retrospektiv registerstudie av pediatriske traumer og traumerelaterte dødsfall i Finnmark i perioden 1998-2007 & 2008-2015.

Prosjektbeskrivelse:
Studiens mål er å sammenligne forekomsten av alvorlige skader og dødsfall hos barn i Finnmark med resten av landet. Materialet er eksisterende statistikker fra 1. Dødsårsaksregisteret, 2. Norsk pasientregister og 3. Nasjonalt traumeregister. Vi søker utlevert data på skader og dødsfall hos barn i aldersgruppene 0-5, 6-10, 11-15 og 16-17 år i Finnmark fylke og en av landet og sammenligner med tidligere studier. Dersom tidligere funn av tre ganger så høy dødelighet hos barn i Finnmark sammenlignet med Norge eller bekreftes er det grunn for å analysere dødsfallene grundigere med tanke på forebyggelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1374 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 01.10.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Torben Wisborg
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kostnader til uthenting av data fra NPR og Dødsårsaksregisteret dekkes av Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi, Oslo Universitetssykehus (Leder: Professor Torben Wisborg). For øvrig har prosjektet ingen finansiering eller finansieringsbehov. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin embetsstudie, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK nord