Forskningsprosjekt


Venøs trombose, oppfølgingsstudie

Vitenskapelig tittel:
Mortality and recurrence after treatment of venous thromboembolism: long term follow-up of patients with good life-expectancy.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en prospektiv studie av residivfrekvens og mortalitet hos pasienter med venøs trombose, der behandling med Warfarin (Marevan) seponeres. Studien omhandler 323 pasienter behandlet for venøs trombose ved Oslo universitetssykehus, Aker. Disse pasientene fikk behandling med peroral antikoagulasjon med Marevan. For denne pasientgruppen er det uklart hvor lenge Marevan-behandlingen bør vare. Behandling med Marevan reduserer risikoen for blødning. Studiens hensikt er å få mer kunnskap om behandling med Marevan, spesielt om risikoen etter seponering. Det primære endepunktet for studien er frekvensen av ny trombose etter avsluttet Marevan-behandling. I tillegg ønsker man å identifisere faktorer ved trombosen og ved pasienten som kan virke inn på frekvens av residiv av sykdom.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1482 Prosjektstart: 01.03.1996 Prosjektslutt: 01.02.2008

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ulrich Abildgaard
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK sør-øst