Forskningsprosjekt


Kartlegging av skader. Delprosjekt 1: Idrettsskader

Vitenskapelig tittel:
Kartlegging av skader ved Sykehuset Innlandet 1994-2007. Skadetyper, frekvenser, årsaker og alvorlighetsgrad, samt betydning av kjønn og alder. Delprosjekt 1: Idrettsskader.

Prosjektbeskrivelse:
Doktorgradsprosjektet beskrives som et av flere delprosekter. Del 1 er en systematisk skaderegistrering av de skaderegistrerte ved Sykehuset Innlandet, Lillehammer i perioden 1994-2007. Formålet er å gi økt innsikt i risiko- og årsaksforhold og verdifull informasjon for iverksetting av forebyggende tiltak. Skadetype, frekvens, årsak, utvikling over tid, alvorlighetsgrad, alder og kjønn knyttet til aktuell idrettsgrenidrettsaktivitet skal kartlegges.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1341 Prosjektstart: 05.06.2010 Prosjektslutt: 05.07.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: TOM GERNER
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken HF- Bærum
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: Ph.D
Behandlet i REK
DatoREK
26.05.2010 REK sør-øst