Forskningsprosjekt


Reversert skulderprotese: Smerte, funksjon og muskelstyrke

Prosjektbeskrivelse:
Reversert skulderprotese er et behandlingsalternativ ved store plager i skulder og manglende funksjon av stabiliserende muskulatur. M. deltoideus får postoperativt en viktigere funksjon ettersom annen muskulatur ofte mangler eller er svak. Biomekanikken endres og muskelen får en bedre mulighet for kraftutvikling. Enkelte kliniske observasjoner tyder imidlertid på at muskelstyrken rundt skulderleddet reduseres over tid etter dette inngrepet. Hvorvidt dette stemmer er i mindre grad etterprøvd med forskning, og heller ikke om styrkereduksjon henger sammen med reduksjon av fysisk funksjon, smerte og grad av målrettet trening. Hensikten med prosjektet er å undersøke dette ved en kohorte studie med både prospektiv og retrospektiv data. Måling av styrke, et spørreskjema som omhandler funksjon og smerte,kartlegging av trening samt en funksjonstest er utfallsparametre. Målsettingen er å optimalisere behandlingen for pasientgruppen og vurdere behovet for ytterligere rehabilitering og trening.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/479 Prosjektstart: 09.03.2017 Prosjektslutt: 01.08.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Justin A.M.J. van Leeuwen
Forskningsansvarlig(e):  Betanien Hospital Skien
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det foreligger ingen eksterne finansieringskilder. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk master i fysioterapi - ortopedi, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
23.03.2017 REK sør-øst
08.06.2017 REK sør-øst