Generell forskningsbiobank


Hypertensjonsregister og biobank

Prosjektbeskrivelse:

Formålet er å legge til rette for framtidig forskning med henblikk på utvikling av ny kunnskap om biomarkører hos pasienter med høyt blodtrykk, som kan bidra til å utvilke ny og bedre behandling av høyt blodtrykk. 


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/477 Startdato for innsamling av materiale: 01.04.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Sverre Erik Kjeldsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: Initielt finansieres biobanken av Enhet for indremedisinsk forskning. Det søkes kontinuerlig midler til drift og utvikling.


Behandlet i REK
DatoREK
23.03.2017 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst