Forskningsprosjekt


Mikrovaskulær traumeresponer i lys og mørkpigmentert hud

Vitenskapelig tittel:
Skin microvascular trauma responses i healthy volunteers with fair and dark skin

Prosjektbeskrivelse:
Karstrukturen i hud er komplisert med et overfladisk kapillærnett som gir nutrisjon, og et dypt vaskulært pleksus som regulerer kroppstemperatur. Vi har tidligere vist at et hudtraume i løpet av 30 minutter fører til hyperemi i det dype pleksus, mens overfladiske kapillær har uendret sirkulasjon. Vi ønsker å bruke samme traumemodell og måleutstyr som i forrige studie (Rek 2014/1767-1), men utvide møtetidspunktene til 30minutter og 24 timer etter traumeinduksjon. Hypotesen er at det etter 24 timer vil være hyperemi i de overfladiske kapillærene – som gir økt oksygenleveranse for traumereparasjon. I forrige studie hadde alle forsøkspersoner lys hud (kaukasisk hud). I aktuelle studie ønsker vi også å inkludere forsøkspersoner med større mengder hudpigment. Dette fordi vi vil teste om aktuelle måleteknikker kan brukes i svart hud.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/349 Prosjektstart: 01.06.2017 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Knut Kvernebo
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsrådet finansierer gjennom Forskerlinjen ved Universitetet i Oslo. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2017 REK sør-øst