Forskningsprosjekt


Metadon i legemiddelassistert rehabilitering; sammenheng mellom serumkonsentrasjon, pasientopplevde effekter/bivirkninger og hepatitt C-indusert leversvikt

Vitenskapelig tittel:
Metadon i legemiddelassistert rehabilitering; Er det en sammenheng mellom pasientopplevde virkninger/bivirkninger og serumkonsentrasjon av metadon? Kan hepatitt C-indusert leversvikt påvirke forholdet mellom dose og serumkonsentrasjon av metadon?

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektgruppen vil se på sammenheng mellom serumkonsentrasjon av metadon, pasientopplevde virkninger/bivirkninger og leversvikt. Prosjektet innebærer å besvare spørreskjema, ta blodprøve, urinprøve, fibroscan og bruk av registerdata. 270 brukere av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) søkes rekruttert.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/297 Prosjektstart: 01.04.2017 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kjell Arne Johansson
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av forskningsmidler ved Helse Vest.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD-grad
Behandlet i REK
DatoREK