Forskningsprosjekt


Leverstivhetsmåling med ultralydelastografi hos barn

Vitenskapelig tittel:
Non-invasive liver tissue characterization using ultrasound elastography in healthy children and children with chronic liver disease

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet skal gi en effektiv, forbedret evaluering av sykdomsaktivitet og gi økt informasjon om sykdomsprogresjon og prognose hos barn med leversykdom. Ultralydelastografi tillater enkel, rask og ikke-invasiv måling av fibrosegrad i leveren, for å kunne si noe om hvor syk leveren er og hvor fort sykdommen utvikler seg. Prosjektgruppen rekrutterer 150 friske barn i alderen 4-15 år, samt barn med leversykdom både i Helse Vest og ved OUS Rikshospitalet, hvor undersøkelsen skal inngå i oppfølgingen. De friske barna vil inngå i en tverrsnittsundersøkelse, mens barn med leversykdom vil både inngå i tverrsnittsstudie og i prospektiv oppfølgingsstudie.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/290 Prosjektstart: 30.05.2021 Prosjektslutt: 30.05.2021

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Anders Batman Mjelle
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Oslo universitetssykehus HF
Universitetet i Bergen
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er en del av et PhD-prosjekt ved Universitetet i Bergen, og finansieres i sin helhet via disse midlene.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-prosjekt, Nivå: PhD/doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
16.03.2017 REK vest
16.08.2017 REK vest
25.10.2017 REK vest
07.03.2018 REK vest
06.03.2019 REK vest
05.06.2019 REK vest