Forskningsprosjekt


En fase I studie hvor PD-1 blokkade kombineres med annengangs strålebehandling ved tilbakefall av hode-hals kreft med plateepitel histologi

Vitenskapelig tittel:
REPORT; REirradiation and PD-1 blockade On Recurrent squamous cell head and neck Tumors

Prosjektbeskrivelse:
Studien skal undersøke om det er trygt å gi immunbehandling (PD-1 hemmer) sammen med strålebehandling ved annengangsbestråling av hode-hals kreft.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/444 EudraCT-nummer: 2016-005240-42 Prosjektstart: 03.04.2017 Prosjektslutt: 02.11.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åse Bratland
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo Universitetssykehus er hovedansvarlig for gjennomføring og økonomien i prosjektet. I tillegg bidrar legemiddelfirmaet BMS med preparatet nivolumab og et engangsbeløp som økonomisk støtte til prosjektet.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
09.03.2017 REK nord
01.06.2017 REK nord
04.01.2018 REK nord