Forskningsprosjekt


Helgenomsekvensering av en Klebsiella pneumoniae stamme som har forårsaket utbrudd i en norsk nyfødt intensiv avdeling

Vitenskapelig tittel:
Denovo sekvensering av en Klebsiella pneumoniae stamme som har forårsaket utbrudd i en norsk nyfødt intensiv avdeling.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne retrospektive observasjonelle studien er å kartlegge og beskrive arvematerialet til bakteriestammen som ble påvist hos bærere, syke og døde i utbruddet ved intensivavdelingen for nyfødte ved Stavanger universitetssjukehus i 2015. Bakteriestammer fra totalt 13 pasienter skal inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/617 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Aasmund Fostervold
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Analysekostnader dekkes av post.dokstipend v. Iren Løhr

Lønn til dataanalyse dekkes av PhD.stipend fra HelseVest for Aasmund FostervoldForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk mikrobiologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
27.04.2017 REK vest