Forskningsprosjekt


Effekten av livsstilsbehandling på fysisk kapasitet, maksimal styrke, spiseadferd og livskvalitet hos pasienter med sykelig overvekt

Vitenskapelig tittel:
The effect of lifestyle treatment on physical capacity, maximal strength, eating behavior and quality of life in patients with morbid obesity (LIFETIME)

Prosjektbeskrivelse:
Kunnskapen om optimal behandling livstilsbehandling for pasienter med sykelig overvekt er fortsatt mangelfull, og derfor ønsker vi nå å studere effekten av nytt behandlingsforløpet sammenlignet med tidligere behandlingsforløp (S-05175). Vi ønsker også å undersøke om helserelatert livskvalitet før, under og etter livsstilsbehandling er endret sammenlignet med tidligere behandling. I tillegg vil vi også undersøke i hvilken grad behandlingstilbudet har effekt på direkte målinger av kroppssammensetning og fysisk form (fysisk kapasitet og muskelmasse). Økt fysisk kapasitet og muskelmasse medfører økt energiforbruk og kan dermed forklare deler av forskjellen i oppnådd vekttap etter livsstilsbehandling. Resultatene fra studiet kan påvirke effekten av livsstilsbehandling som tilbys pasienter i helsetjenesten. Innsamlingen av data vil gjennomføres som en del av et etablert behandlingstilbud ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/88 Prosjektstart: 01.02.2017 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jens Kristoffer Hertel
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Sykehuset i VestfoldForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
16.02.2017 REK sør-øst