Forskningsprosjekt


Rask diagnostikk og antibiotika rådgivning ved urinveisinfeksjoner - nøyaktighet og effekt på antibiotikaforbruk

Vitenskapelig tittel:
RAPID URINARY TRACT INFECTION DIAGNOSIS AND REAL-TIME ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP DECISION SUPPORT – ACCURACY AND EFFECT ON ANTIBIOTIC CONSUMPTION

Prosjektbeskrivelse:
Studien består av en laboratoriedel(RUDE1) og en klinisk intervensjonsstudie (RUDE2). Studiene vil undersøke effekten av raskere diagnostikk og sanntidsrådgivning til klinikere rundt videre behandling av pasienter innlagt på sykehus med urinveisinfeksjoner. Bakgrunn for å gjennomføre studien er en økende forekomst av antibiotikaresistens. Den viktigste måten å bekjempe spredningen av antibiotiaresistens er å redusere forbruket av antibiotika. Helse Møre og Romsdal har siden 2012 hatt den største økningen i antibiotikaforbruk av samtlige helseforetak i Norge. Flere tidligere studier har undersøkt effekten av rask diagnostikk og rask rådgivning fra mikrobiolog/infeksjonsspesialist ved infeksjoner i blodbanen. Effekten har vært overbevisende både med hensyn på reduksjon i bruk av antibiotika og sykdomsforløp. Vi ønsker nå å undersøke effekten av tiltakene for pasienter innlagt i sykehus med urinveisinfeksjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/488 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 01.09.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Einar Nilsen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt støtte fra Forsknings og Utviklings seksjonen, fagavdelingen, Helse Møre og Romsdal.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
24.03.2017 REK midt
09.06.2017 REK midt
22.09.2017 REK midt
07.02.2018 REK midt
31.10.2018 REK midt