Forskningsprosjekt


Antocyaner som forebygging av demens

Vitenskapelig tittel:
A randomized, placebo-controlled 24-week multicentre (Phase 2b) study of safety, tolerability, and efficacy of anthocyanins in people with increased risk for dementia or mild dementia.

Prosjektbeskrivelse:
Placebokontrollert randomisert klinisk studie 6 måneder for å teste hypotesen at kognisjon samt vaskulære fysiologiske mekanismer, og markører for inflammasjon og oksidasjon i blod, endrer seg i gunstig retning etter behandling med kosttilskudd med antocyaner hos personer med økt risiko for demens og mild demens. Personer med koronar hjertesvikt og/eller metabolsk sykdom og/eller mild kognitiv svikt/demens. Delatkere vil bli gitt 2 x 2 kapsler med henholdsvis 80 mg antocyaner i hver kapsel eller placebo.Blodprøve og kognitive tester tas ved baseline og etter 6 mnd. Kontroll undersøkelse og blodprøver etter 3 mnd. Telefonintervju etter 4 uker. En subgruppe vil få utført lumbalpunksjon ved inklusjon og etter 24 uker for analyser av spinalvæske. En subgruppe vil få utført MR ved inklusjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/374 Prosjektstart: 02.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Dag Årsland
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonalforeningen for folkehelsen.

PedPalett leverer Medox kapsler og placebo kostnadsfrittForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
29.03.2017 REK sør-øst
07.06.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
25.04.2018 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst
31.10.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst