Forskningsprosjekt


Botulinumtoksin som behandling mot hidrosadenitt

Vitenskapelig tittel:
Botulinum toxin as a treatment of Hidradenitis Suppurativa

Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å finne ut av om behandling med botulinumtoksin kan være effektivt mot hudsykdommen hidrosadenitt. Dette gjøres gjennom en deskriptiv randomisert, dobbeltblindet intervensjonspilotstudie. Pasienter ved Hudpoliklinikken vil tilbys deltakelse i studien. Deltakere vil enten få aktivt virkestoff (botulinumtoksin) eller placebo (saltvann) i områder i huden der de har sine hudplager. Studien vil ha to behandlingsarmer de første tre måneder, før alle studiedeltakere får aktivt virkestoff i tre måneder. Studiens kode brytes etter seks måneder, men pasienter som pga klinisk respons på aktivt stoff ønsker å fortsette med behandlingen vil monitoreres videre til 12 mn etter inklusjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/149 EudraCT-nummer: 2017-000258-21 Prosjektstart: 01.02.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øystein Grimstad
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kostnader knyttet til studien og medikamentkostnader dekkes av Hudpoliklinikken, NEHR-avdUNN.Lønnsmidler, utgifter til annen drift og publisering dekkes av Hudavdelingen ogmidler fra Helse Nord tilknyttet postdokprosjektnr SFP1164-14 og lønnsmidlerfra NEHR-avd, UNN.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
02.02.2017 REK nord
01.06.2017 REK nord
23.11.2017 REK nord