Forskningsprosjekt


Behandlingsbyrde blant pasienter med kronisk hjertesvikt

Vitenskapelig tittel:
Understanding burden of treatment among patients with chronic heart failure.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap om hvordan pasienter med kronisk hjertesvikt opplever ulike aspekt av behandlingsbyrde og hvordan pasienter opplever arbeidskapasitet, sosial støtte og livskvalitet i sammenheng med det. Prosjektet består av tre delstudier og inkluderer voksne pasienter med hjertesvikt. En kvalitativ studie med dybdeintervju av 20 hjertesviktpasienter. En oversettelse av et spørreskjema der 50 deltakere vil teste skjemaet, og en tverrsnittstudie (150 deltakere) med det oversatte spørreskjemaet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/75 Prosjektstart: 01.02.2017 Prosjektslutt: 23.08.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Marie Lunde Husebø
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert via en statlig PhD-stilling via Universitetet i Stavanger.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
09.02.2017 REK vest
10.01.2018 REK vest