Forskningsprosjekt


En intervensjonsstudie for å redusere kortvoksthet blant utsatte barn i Dhaka, Bangladesh

Vitenskapelig tittel:
A community-based interventional study to reduce childhood stunting The case of a slum in Dhaka City, capital of Bangladesh

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å forebygge kortvoksthet blant småbarn i Dhakas slumområder gjennom en ernæringsintervensjon. Kortvoksthet er assosiert med sykdom, lav utdanning og arbeidsløshet senere i livet. Intervensjonen består av ernæringstilskudd, energigivende matvarer og undervisning i ernæring. Intervensjonen vil vare i 3 mnd og omfatte 200 barn. Resultatene fra denne intervensjonsgruppen vil sammenliknes med en annen gruppe på 200 barn. Av ulike årsaker er det ikke mulig å gjennomføre studien randomisert.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2231 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Per Ole Iversen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Bill og Melinda Gates fondetForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ernæring, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2017 REK sør-øst