Forskningsprosjekt


Antihistaminer i svangerskapet og utvikling av tidlig preeklampsi

Vitenskapelig tittel:
Antihistaminer i svangerskapet og utvikling av tidlig preeklampsi

Prosjektbeskrivelse:
Målsetting med studien er å undersøke hvordan BMI, astma, type 2 diabtese, epilepsi, rheumatoid arthritt og kronisk nyresykdom påvirker risiko for henholdsvis tidlig og sen preeklampsi. Dette er en retrospektiv, case-control studie, og der logistisk regresjon skal brukes til å relatere predatorene allergi og bruk av antihistaminer til forekomsten av tidlig, sen og ingen preeklampsi.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/292 Prosjektstart: 08.01.2017 Prosjektslutt: 01.01.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Kvie Sande
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Anne Kvie Sande har D-stilling ved Stavanger Universitetssykehus. Nils-Halvdan Morken er lønnet fra UiB. Erik Andreas Torkildsen er lønnet som avdelingssjef ved Kvinneklinikken i Stavanger og bruker av sin arbeidstid til veiledning. Kim Danielsson er i fordypningsstilling ved HUS. Ragnar Kvie Sande er forskningskoordinator ved SUS og lønnes derfra. Der er ingen ekstern finansiering og følgelig ingen interessekonflikter å melde.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD graden
Behandlet i REK
DatoREK
16.03.2017 REK vest
31.01.2018 REK vest