Generell forskningsbiobank


Generell biobank for medfødte misdannelser

Prosjektbeskrivelse:

Biobank med bredt samtykke vil gi nødvendige muligheter for  forskningsprosjekter  som kan identifisere diagnostiske, prediktive, prognostiske og, monitorerings markører samt gi utgangspunkt for behandling av alvorlige medfødte misdannelser .  Biobanken vil gjøre oss attraktive og sterke som samarbeidspartnere for internasjonale forskningssamarbeidspartnere innenfor medfødte misdannelser. Det vil legges informasjon om biobanke på sykehusets nettsider og på HelseNorge hvor det også ligger inforamsjon om aktuelle REK godkjente forskningsprosjekter knyttet til medfødte misdannleser.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/395 Startdato for innsamling av materiale: 01.04.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Ragnhild Emblem
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Finansieringskilder: OUS


Behandlet i REK
DatoREK
29.03.2017 REK sør-øst