Forskningsprosjekt


Riktig og reduserst bruk av tvang ved spiseforstyrrelser

Vitenskapelig tittel:
Riktig og redusert bruk av tvang ved behandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. (Viser til Mappe 2016/1818)

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser (SF) kan innlegges til tvungen behandling etter §3.3 i Psykisk Helsevernloven, og siden 2006 med mulighet for tvungen ernæring etter § 4.4 b i samme lov. Imidlertid er det lite kunnskap om hvor mange pasienter i Norge som behandles på tvang for en SF, hvem de er, og hvor de behandles. Det er mangelfull kunnskap om indikasjon for etablering av TPH (Tvunget Psykisk Helsevern), og også om kriterier for opphør, varighet av bruk av tvang og hvilke tvangstiltak som er benyttet. Data innhentet fra NPR på dette området er mangelfulle. Nasjonalt klinisk Nettverk for Spiseforstyrrelser (NKNS) har fokus på kompetansehevning, og ønsker å ha fokus på redusert og riktig bruk av tvang ved SF, og første skritt er en kartlegging av dagens praksis. Målet med dette prosjektet er derfor en nasjonal kartlegging av bruk av tvang ved SF via et spørreskjema, og i neste omgang finne fokusområder for riktig og redusert bruk av tvang.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2374 Prosjektstart: 10.12.2017 Prosjektslutt: 31.05.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sigrid Bjørnelv
Forskningsansvarlig(e):  Helse Nord-Trøndelag HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helsedirektoratet har gitt tilskudd til prosjektet med kr 350 000.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsevitenskap/samfunnsvitenskapelig variant, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2018 REK midt