Forskningsprosjekt


Validering av spørreskjema om engasjement i egen helse, Patient Activation Measure -13 (PAM-13) i en populasjon med langvarige rusproblemer

Vitenskapelig tittel:
Validation of the Patient Activation Measure (PAM-13) among patients substance use disorders in Norway

Prosjektbeskrivelse:
PAM-13 er et internasjonalt anerkjent spørreskjema som måler selvrapportert engasjement i egen helse, men er ikke blitt validert i en populasjon med langvarige rusproblemer. Blå Kors Lade Behandlingssenter har nå brukt PAM-13 som en del av kvalitetssikringsarbeid og som endepunkt i en RCT-studie. Studiens hensikt er å undersøke de psykometriske egenskaper av PAM-13 i en norsk populasjon med langvarige rusproblemer ved hjelp av to delstudier. Delstudie 1 er en tverrsnittsundersøkelse av voksne pasienter som samtykker til studien og som mottar behandling ved Blå Kors Lade Behandlingssenter (n=150). Til denne studien inviteres alle pasienter som i en periode mottar tilbud ved Lade Behandlingssenter. Deltagelsen i studien er frivillig.Datamateriale skal benytte til å undersøke faktorstruktur av spørreskjema og items konsistens. Delstudie 2 er en del av et allerede godkjent prosjekt, og datamaterialet (n=40) skal benyttes for å undersøke PAMs test-retest reliabilitet (REK midt, 2016/45).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1882 Prosjektstart: 01.12.2016 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mariela Loreto Lara Cabrera
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Blå Kors Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av AFFU ved St. Olavs hospital og DMF, NTNU, samt Lade Behandlingssenter.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ph.D i medisin, NTNU, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2016 REK midt
25.08.2017 REK midt
05.06.2019 REK midt