Forskningsprosjekt


Sammenheng mellom målinger av hornhinnediameter (white-to-white, WTW) og fremre kammers diameter (angle-to-angle, ATA) i relasjon til brytningsfeil

Vitenskapelig tittel:
Anterior segment biometry and refractive status

Prosjektbeskrivelse:
En del pasienter med brytningsfeil i øyet har ikke nytte av laserbehandling av hornhinnen, og får i stedet synet korrigert ved at en ekstra linse settes inn (PIOL – phakic intraocular lens) bak pasientens egen linse. Det beskrives som avgjørende at avstand til den organiske linsen og størrelsen på den kunstige linsen er helt nøyaktig for å unngå komplikasjoner eller sykdomsutvikling (grønn stær). Derfor går pasienten gjennom en forundersøkelse der målinger av øyets indre strukturer foretas. De mest nøyaktige tilgjengelige målemetoder i dag skjer med Orbscan og eventuelt OCT (Optical Coherence Tomography). Begge måleinstrumentene er i rutinemessig bruk i Norge. Orbscan måler corneadiameter (white-to-white WTW) og OCT er det eneste måleapparat som kan måle fremre kammers diameter (angle- to angle ATA) direkte. Siden OCT er et kostbart instrument har de færreste øyeavdelinger dette tilgjengelig. Disse avdelingene må derfor anslå ATA indirekte. I denne studien skal man finne ut om det er samsvar mellom målinger av diameter av hornhinnen (white-to-white,WTW) målt med Orbscan, og måling av fremre kammers diameter (angle-to-angle, ATA) målt med optisk koherens tomografi (OCT). 100 personer som er vurdert til laseroperasjon med to måleinstrumenter skal vurderes med både OCT og Orbscan® for å vurdere sammenhengen mellom direkte og indirekte avstandsmål inne i øye relatert til graden av brytningsfeil. Innhenting av data beskrives som raskt, enkelt, og uten kontakt med øyet og uten ubehag eller fare for deltakerne.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1073 Prosjektstart: 01.06.2010 Prosjektslutt: 01.12.2010

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Are Lindland
Forskningsansvarlig(e):  Øyeavdelingen ved professor Charlotta Zetterstrom
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
28.04.2010 REK sør-øst